Informacja dotycząca środków finansowych na realizację projektów z P FIO.

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje beneficjentów, którzy rozpoczęli realizację projektów w ramach „Inicjuj z FIO”, że operator TRGP w chwili obecnej nie posiada środków finansowych na wypłaty mikrodotacji. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do dnia dzisiejszego nie przekazało nam transzy na rok 2016. Po otrzymaniu środków finansowych z MRPiPS niezwłocznie będziemy przekazywać mikrodotacje.

Wszystkie wydatki ponoszone od dnia podpisania umowy są kwalifikowalne.

Młode organizacje pozarządowe mogą realizować projekt ze środków własnych.

Grupy nieformalne posiadające opiekuna prawnego mogą realizować projekt ze środków własnych opiekuna.