Sprawozdania „Inicjuj z FIO”

Poniżej zamieszone zostały wzory sprawozdań dla uczestników projektu III edycji „Inicjuj z FIO”

Jednocześnie przypominamy że zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie grupy nieformalne z opiekunem prawnym składają sprawozdanie częściowe (za załącznikami) aby otrzymać kolejną transzę środków finansowych.

Natomiast grupy nieformalne których opiekunem jest TRGP oraz młode organizacje składają tylko sprawozdanie końcowe (za załącznikami) z realizacji projektu.

sprawozdanie czesciowe dla grup nieformalnych.xls

sprawozdanie kocowe dla grup nieformalnych.xls

sprawozdanie koncowe dla modych ngo.xls

sprawozdanie koncowe merytoryczne dla wszystkich uczestnikw projetu.docx