Środki finansowe z FIO

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje, że otrzymaliśmy środki finansowe z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Od dnia 18.05.2016 r. rozpoczynamy wypłaty dotacji w ramach projektu „Inicjuj z FIO”.