Warsztaty „Planowanie lokalnych inicjatyw”

W dniach 10, 11,17 i 18 maja 2016 r. Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica przeprowadziło pierwszą część warsztatów dla przedstawicieli Rad sołeckich i organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Gminy Płużnica.

Warsztaty realizowane były w 4 grupach, w miejscowościach Błędowo, Nowa Wieś Królewska i Płużnica (2 grupy). Każde z zajęć prowadzone było metodą warsztatową, trwało 6 godzin i było skierowane do grupy 20 osób z terenu 5 sołectw.

Tematyka warsztatów była następująca:

Diagnozowanie problemów sołectwa – mapowanie potrzeb

– Inwentaryzacja posiadanych zasobów

– Przeprowadzenie analizy SWOT

– Definiowanie celów dla sołectwa

– Planowanie lokalnych inicjatyw w zakresie aktywizacji społecznej dla różnych grup mieszkańców na lata 2016 – 2020.

Uczestnicy warsztatów otrzymali materiały szkoleniowe i poczęstunek w formie przerw kawowych.

Kolejna część warsztatów zaplanowana jest w terminie od 14 do 17 czerwca 2016 r.