Wręczenie umów

Dnia 5 maja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się uroczyste wręczenie umów przedstawicielom organizacji pozarządowych. W spotkaniu udział wzięło ponad 50 osób reprezentujących organizacje, które składały oferty w otwartych konkursach ofert na 2016 rok.

Nasze Stowarzyszenie reprezentowała Mirosława Tomasik – Prezes Towarzystwa i Anna Szatkowska – Skarbnik. Umowę na dofinansowanie wkładu własnego do projektu „Inicjuj z FIO” wręczył osobiście Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.

 

05.05.2016 , Toruń , Urząd Marszałkowski . Uroczyste wręczenie umów dla organizacji pozarządowych .
Fot. Mikołaj Kuraś