Wyjazd studyjny 8-10 czerwca

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica wraz z Gminą Płużnica organizuje wyjazd studyjny dla mieszkańców gminy Płużnica w terminie 8-10 czerwca 2016 roku.

Wizyta studyjna pn. „Dobre przykłady lokalnych inicjatyw” jest częścią realizowanego projektu „Działamy wspólnie – Aktywne sołectwa”.

Trzydniowego wyjazd studyjny odbędzie się na obszarze funkcjonowania i przy współudziale Lokalnych Grup Działania „Partnerstwo Dorzecza Słupi” i „Sandry Brdy”.

Tematyka wyjazdu studyjnego – Projekty i inicjatywy lokalne aktywizujące mieszkańców zakresie:

– Współpracy międzypokoleniowej

– Współpracy międzysektorowej

– Przedsiębiorczości

– Zachowania dziedzictwa kulturowego

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica, tel. (56) 687-39-09, 726-088-408

Program wyjazdu