„CWOP”

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica przypomina członkom organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z terenu gminy Płużnica o możliwości korzystania z informacji oraz doradztwa w zakresie:

-finansów,

-księgowości,

-aspektów prawnych

-pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych

-pomocy w pisaniu wniosków o dotację

Prowadzenie biura CWOP, które udziela powyższych informacji prowadzone jest w ramach projektu pt:„Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” w okresie 15.02.2016-15.12.2016 roku, współfinansowane ze środków otrzymanych z Gminy Płużnica.

Biuro czynne jest codziennie od poniedziałku – piątku w godzinach od 8:00-16:00.

Zapraszamy na nasza stronę internetowa www.trgp.org.pl

Można kontaktować się z nami także telefonicznie pod numerem 56 688 75 20 lub mailowo trgp@trgp.org.pl