„W zdrowym ciele zdrowy duch–Mobilny Uniwersytet III Wieku”

Od 1 kwietnia 2016 r. Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica realizuje swój kolejny projekt dla seniorów „W zdrowym ciele zdrowy duch – Mobilny Uniwersytet III Wieku”.

Celem projektu jest poprawa jakości i poziomu życia seniorów w naszej Gminie, poprzez aktywność społeczną uczestników projektu.

Uczestnikami projektu są osoby po 60 roku życia z Błędowa, Nowej Wsi Królewskiej, Mgowa i Płużnicy ale także osoby towarzyszące seniorom w różnego rodzaju spotkaniach i warsztatach dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

Sekcja „Coś dla ciała”

– zajęcia ruchowe na salach, ale także w terenie z wykorzystaniem siłowni zewnętrznych aby poprawić sprawność fizyczną

– wykłady z lekarzem geriatrą „Problemy zdrowotne po 60 r. ż” czyli kiedy warto skorzystać z porady specjalisty

– wykłady z dietetykiem „Zdrowe odżywianie po 60 r. ż” mające na celu edukacje żywieniową i zminimalizowanie złych nawyków żywieniowych

– zajęcia z fizykoterapii miedzy innymi przewidziany jest wyjazd do Centrum Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego MEDIMAS w Bielawach czyli wykorzystanie zjawisk fizycznych do pobudzenia procesów biologicznych w naszych tkankach

Sekcja „Coś dla ducha”

– wspólne biesiady dla seniorów i ich wnuków

– wieczorki kulturalne „wieczorek poezji” i „wieczorek prozy”

– zajęcia kabaretu podczas którego uczestnicy projektu sami będą opracowywali scenariusz

-wyjazd do operetki jako kontakt ze sztuką

Sekcja „Coś dla umysłu”

– zajęcia komputerowe

– wykłady z prawnikiem

– wyjazd turystyczno-krajoznawczy do Biskupina oraz nad morze

Sekcja „Coś dla integracji”

– imprezy i spotkania integracyjne międzypokoleniowe

– warsztaty rękodzielnicze

– warsztaty kulinarne

– warsztaty dotyczące wolontariatu długoterminowego oraz zasad planowania działań integracyjnych

– organizacja Gminnego Dnia Seniora

Realizacja projektu będzie trwała do końca roku i mamy nadzieję, że działania które zaplanowaliśmy przez te 9 miesięcy zmienią świadomość mieszkańców w zakresie korzystania z różnych form aktywności.

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 oraz przez Gminę Płużnica