Wizyta studyjna 8-10 czerwca 2016 r.

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zorganizowało trzydniowy wyjazd do miejscowości na terenie Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy i Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecza Słupi. W trakcie trzydniowego wyjazdu uczestnicy mieli okazję zobaczyć efekty projektów i inicjatywy lokalne aktywizujące mieszkańców.

Wizyta była tak ciekawa, że nie w sposób jest wymienić wszystkich miejsc w których byli uczestnicy wyjazdu. Między innymi odwiedziliśmy Stowarzyszenie „Stokrotki” z Lotynia, które aktywizuje mieszkańców do działania na rzecz społeczności lokalnej w rożnym wieku, poznaliśmy lokalne dziedzictwo kulturowe ludowego artysty Józefa Chełmońskiego, zagospodarowanie terenu wokół jeziora finansowanego z projektu Leader w Gminie Kołczygłowy ale także dowiedzieliśmy się jak Stowarzyszenie w Niepoględziu prowadzi szkołę społeczną. W wyjeździe brali udział sołtysi, członkowie rad sołeckich i stowarzyszeń oraz inni aktywni mieszkańcy Gminy Płużnica.

Mamy nadzieję że ta wizyta była ciekawym doświadczeniem i wiele z pomysłów realizowanych przez naszych „sąsiadów” uda nam się przenieść na teren naszej Gminy.