Zapraszamy na szkolenie

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje, że w dniu 8 marca 2017 r. od godziny 12:00 w siedzibie stowarzyszenia odbędzie się 6-cio godzinne szkolenie w ramach projektu „Inicjuj z FIO bis” dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie, jego rozliczenia oraz zasad monitoringu.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc przyjmujemy zgłoszenia maksymalnie 2 osób z każdego z powiatów, które obsługuje TRGP. W przypadku większego zainteresowania zostanie utworzona lista rezerwowa.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłacznie telefonicznie pod numerem 56 687-39-09