„Szansa dla Aktywnych – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica rozpoczyna realizację projektu partnerskiego „Szansa dla Aktywnych – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”

Cel projektu: Poprawa sytuacji na rynku pracy 52 (33 K i 19 M) osób z terenów województwa Kujawsko-Pomorskiego w okresie do 31.12.2018 roku oraz pomoc w samozatrudnieniu 44 osobom bezrobotnym i biernym zawodowo, powyżej 29 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa Kujawsko- Pomorskiego w powiatach: chełmiński, grudziądzki, wąbrzeski i miasto Grudziądz.

Planowane efekty:

  • Przyznanie 45 osobom pozostającym bez pracy, bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  • Utworzenie 51 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej
  • Objecie wsparciem szkoleniowo-doradczym 20 osób bezrobotnych powyższej 29 r. ż
  • Objecie wsparciem szkoleniowo-doradczym 32 osób biernych zawodowo powyżej 29 r. ż
  • Podniesienie kompetencji przez 20 osób bezrobotnych powyższej 29 r. ż dzięki udziałowi we wsparciu szkoleniowo-doradczym
  • Podniesienie kompetencji przez 32 osoby bierne zawodowo powyższej 29 r. ż dzięki udziałowi we wsparciu szkoleniowo-doradczym
  • Utworzonych zostanie 45 mikroprzedsiębiorstw, które funkcjonować będą w okresie 36 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej

 

Wartość projekt: 1 925 184,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 636 406,40 zł