Akceptacja dokumentów „Szansa dla Aktywnych – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zamieszcza aktualnie obowiązujące dokumenty do projektu „Szansa dla Aktywnych – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy” po naniesieniu uwag i akceptacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na złożone już formularze rekrutacyjne oraz nie wpłyną na nierówne traktowanie uczestników projektu.

Formularz rekrutacyjny 7.06.2017

Karta oceny doradcy zawodowego 7.06.2017

Karta oceny formularza rekrutacyjnego – ocena formalna 7.06.2017

Karta oceny formularza rekrutacyjnego – ocena merytoryczna 7.06.2017

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu 7.06.2017