Doświadczenia Krajów Grupy Wyszehradzkiej

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica od 16.06.2017 do 15.06.2018 roku realizuje projekt pn. Agri – Edu Startup Boost. Agri School students Startups for Rural Innovations (V4+UA+MD+GE)”.

Jest to projekt partnerski realizowany wspólnie z krajami należącymi do grupy Wyszehradzkiej: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Gruzja, Mołdawia, Ukraina a środki na jego realizacje pozyskano z  “Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego”.

Projekt jest skierowany do uczniów i nauczycieli oraz ich otoczenia.

Celem projektu jest:

–  poprawa jakości edukacji w szkołach rolniczych,

– lepsze wykorzystanie infrastruktury szkolnej oraz pomieszczeń,

– wspieranie metod współczesnej nauki i zarządzania,

– poprawę sytuacji absolwentów na rynku pracy opierając się na doświadczeniu partnerów projektu.