Nabór na założenie firmy

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica od dnia 17 lipca do 11 sierpnia 2017 r. roku prowadzi nabór uczestników do projektu „Szansa dla Aktywnych – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy” na założenie i prowadzenie własnej firmy.

Celem projektu jest pomoc w samozatrudnieniu osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia zamieszkałych na terenie powiatów: chełmińskiego, grudziądzkiego, wąbrzeskiego i miasta Grudziądz.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo (również emerytów i rencistów), powyżej 29 roku życia (rozumiane jako osoby, które ukończyły 30 r. ż. łącznie z dniem 30-tych urodzin), którzy ponadto należą do jednej z poniższych grup:
– osoby powyżej 50 roku życia  (od dnia 50-tych urodzin)
– kobiety,
– osoby z niepełnosprawnościami,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby o niskich kwalifikacjach (maksymalnie wykształcenie średnie).

Zakwalifikowani uczestnicy w ramach projektu mogą uzyskać:
–  dotację do 24 000 zł na stworzenie dla siebie miejsca pracy
–  wsparcie pomostowe finansowe w okresie od 1 do12 m-cy do 1 200 zł/miesiąc
–  wsparcie doradczo – szkoleniowe.