Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń ABC Przedsiębiorczości

Na podstawie Umowy nr UM_SE.433.1.051.2017 z dnia 12.06.2017 r. na rzecz realizacji Projektu

Szansa dla Aktywnych – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do składania ofert na wykonanie następujących czynności:

Przeprowadzenie 160 godzin szkolenia ABC Przedsiębiorczości dla czterech grup po 40 godz./grupę.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w zapytaniu.

zapytanie

wzór oferty