Mikrodotacje dla mieszkańców Gminy

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do wzięcia udziału w projekcie pt. „Aktywna Gmina”.

Projekt skierowany jest dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych (minimum 3 osoby działające na rzecz społeczności lokalnej) z terenu Gminy Płużnica.

W ramach konkursu można uzyskać maksymalnie do 2 tysięcy zł. na inicjatywy oddolne i działania aktywizujące społeczność lokalną. Wniosek o mikrodotację wraz z budżetem można składać w terminie od 16.08.2017 do 31.08.2017 roku. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.trgp.org.pl

1. Regulamin konkursu

2. Wniosek o mikrodotacje

3. Budżet Aktywna Gmina.xlsx

4. Budżet Aktywna Gmina.docx

5. Wzór umowy o współpracy

6. Karta oceny formalnej

7. Karta oceny merytotycznej

 

 

Projekt jest współfinansowany przez Gminę Płużnica