Wyniki rekrutacji „Szansa dla Aktywnych” – II nabór

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje, że zakończyła się procedura rekrutacji Formularzy rekrutacyjnych złożonych podczas naboru 17.07.2017 -11.08.2017.

Złożony został 1 formularz rekrutacyjny, który był poprawny formalnie.

Do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym zakwalifikowana została 1 osoba.

Lista osób zakwalifikowanych – II nabór