Wyniki rekrutacji „Szansa dla Aktywnych”

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje, że zakończyła się procedura rekrutacji Formularzy rekrutacyjnych złożonych podczas naboru 22.05.2017 – 30.06.2017.

Złożono 20 formularzy rekrutacyjnych, z czego 1 formularz nie spełniał wymogów formalnych.

Do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym zakwalifikowanych zostało 19 osób.

Lista osób zakwalifikowanych