Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów aktywizujących

Na podstawie Umowy nr UM_SE.433.1.051.2017 z dnia 12.06.2017 r. na rzecz realizacji Projektu

„Szansa dla Aktywnych – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do składania ofert na wykonanie następujących czynności:

Przeprowadzenie 20 godzin warsztatów aktywizujących dla 4 grup po 5 godzin na jedna grupę .

Szczegółowa tematyka warsztatów aktywizujących zostanie opracowana po zbadaniu potrzeb uczestników.

Wymagania dotyczące kwalifikacji:

Wykształcenie wyższe o kierunku doradca zawodowy, co najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego dla dorosłych.

 

Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje będą wymagane przed zawarciem umowy z wykonawcą.

 

Ofertę stanowiącą załącznik nr 1 można złożyć za pomocą poczty elektronicznej na podany poniżej adres mailowy do dnia 16.08.2017 do godz. 16:00.

 

wzór oferty

 

Zapraszamy do złożenia oferty.

 

Anna Szatkowska

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica

tel. 056 688 75 20

a.szatkowska@trgp.org.pl