„Aktywna Gmina” – wyniki

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje, że Komisja Oceny Wniosków w ramach projektu „Aktywna Gmina” zakończyła ocenę złożonych wniosków przez grupy nieformalne i stowarzyszenia z terenu gminy Płużnica.

Złożono 10 wniosków o mikrodotacje. Mikrodotacje przyznano wszystkim złożonym projektom na łączną kwotę 18 tys zł.

Gratulujemy pomysłów wszystkim grupom i organizacjom, które złożyły wnioski.

Lista rankingowa