III nabór uczestników do projektu „Szansa dla Aktywnych”

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica ogłasza III nabór do projektu „Szansa dla Aktywnych – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”.

Celem głównym projektu jest poprawa pozycji na rynku pracy osób z terenów wiejskich w województwie Kujawsko-Pomorskim i pomoc w samozatrudnieniu osób bezrobotnych i biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia zamieszkałych na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego w powiatach: chełmiński, grudziądzki, wąbrzeski i miasto Grudziądz.

Zakwalifikowani uczestnicy w ramach projektu mogą uzyskać:
–  dotację do 24 000 zł na stworzenie dla siebie miejsca pracy
–  wsparcie pomostowe finansowe w okresie od 1 do12 m-cy do 1 200 zł/miesiąc
–  wsparcie doradczo – szkoleniowe

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu 1-30.09.2017

Formularz rekrutacyjny 1-30.09.2017- wersja edytowalna

Formularz rekrutacyjny 1-30.09.2017- wersja PDF

Karta oceny doradcy zawodowego 1-30.09.2017

Karta oceny formularza rekrutacyjnego – ocena formalna 1-30.09.2017

Karta oceny formularza rekrutacyjnego – ocena merytoryczna 1-30.09.2017