Opiekun/ka Klubu Seniora – praca

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do składania ofert na stanowisko Opiekun/ka Klubu Seniora w ramach realizowanego projektu: Kluby Seniora w Gminie Płużnica”.

Osoba na stanowisku Opiekun/ka Klubu Seniora zatrudniona zostanie na umowę o pracę w wymiarze ½ etatu w Klubie Seniora.
Poszukujemy 3 osób, które będą zatrudnione w trzech Klubach Seniora – w Płużnicy, w Orłowie, w Nowej Wsi Królewskiej.
Opiekun/ka Klubu Seniora zatrudniona zostanie od dnia 1.10.2017 r. do dnia 30.09.2020 r.

Wymagania:
– wykształcenie minimum średnie (zasadnicze, licealne, technikum lub ponadgimnazjalne)
– umiejętność lub doświadczenie w animacji działań dla osób dorosłych

Składanie dokumentów:
Osoby składające oferty proszone są o dostarczenie ich w zamkniętej kopercie na adres: Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, Płużnica 37A, 87-214 Płużnica z dopiskiem: „Opiekun/ka Klubów Seniora” następujących dokumentów:

  • CV,
  • list motywacyjny,

do dnia 25 września 2017 r. do godz. 16.00.

Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i doświadczenie weryfikowane będą na etapie rozmów z wybranymi kandydatami.