Usługi opiekuńcze – praca

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do składania ofert na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób niesamodzielnych w zastępstwie za opiekuna faktycznego w ramach realizowanego projektu: Kluby Seniora w Gminie Płużnica”.

Osoba na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób niesamodzielnych w zastępstwie za opiekuna faktycznego w Gminie Płużnica, zatrudniona zostanie na umowę zlecenie.

Wymagania :
– posiadanie minimum rocznego doświadczenia w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego.

Warunki dodatkowe:
– osoba zatrudniona będzie zobowiązana do odbycia 80-cio godzinnego szkolenia z zakresu realizowanej usługi – szkolenie będzie bezpłatne w ramach projektu.

Składanie dokumentów:
Osoby składające oferty proszone są o dostarczenie ich w zamkniętej kopercie na adres: Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, Płużnica 37A, 87-214 Płużnica
z dopiskiem: „Usługi opiekuńcze” następujących dokumentów:

  • CV,
  • list motywacyjny,

do dnia 25 września 2017 r. do godz. 16.00.