Nabór wniosków na dotację

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica  realizator projektu „Szansa dla Aktywnych -€“ Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy” informuje, że ogłoszenie naboru wniosków na dotację planowane jest na dzień 18.10.2017 r.
Nabór dotyczy uczestników projektu, którzy ukończyli szkolenia i doradztwo podstawowe.

Nabór trwać będzie  w okresie od 18.10.2017 do 08.11.2017 r.

Poniżej załączamy „Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” wraz z załącznikami.

Regulamin przyznawania środków finansowych
Wniosek o przyznanie dotacji
Biznesplan
Załącznik do biznesplanu
Minimalne wymagania dotyczące oceny biznesplanu
Karta oceny formalnej biznesplanu
Karta oceny merytorycznej biznesplanu
Formularz informacji – pomoc de minimis
Oświadczenie 1
Oświadczenie 2
Oświadczenie 3
– Zaświadczenie