IV nabór uczestników do projektu „Szansa dla Aktywnych”

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica ogłasza IV nabór do projektu „Szansa dla Aktywnych – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”.

Celem głównym projektu jest poprawa pozycji na rynku pracy osób z terenów wiejskich w województwie Kujawsko-Pomorskim i pomoc w samozatrudnieniu osób bezrobotnych i biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia zamieszkałych na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego w powiatach: chełmiński, grudziądzki, wąbrzeski i miasto Grudziądz.

Zakwalifikowani uczestnicy w ramach projektu mogą uzyskać:
–  dotację do 38.400 zł na założenie i prowadzenie firmy
–  wsparcie doradczo – szkoleniowe

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu 2-20.11.2017

Formularz rekrutacyjny 2-20.11.2017- wersja edytowalna

Formularz rekrutacyjny 2-20.11.2017- wersja PDF

Karta oceny doradcy zawodowego 2-20.11.2017

Karta oceny formularza rekrutacyjnego – ocena formalna 2-20.11.2017

Karta oceny formularza rekrutacyjnego – ocena merytoryczna 2-20.11.2017