- Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - https://www.trgp.org.pl -

Wyniki – szkolenie dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Protokół z wyboru-szkolenie opiekunki-PES