Podpisywanie umów o udzielenie wsparcia finansowego

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, informuje uczestników projektu „Szansa dla Aktywnych – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”, którym została przyznana dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej o możliwości podpisywania umów o udzielenie wsparcia finansowego. Proszę o zapoznanie się z treścią umowy oraz załącznikami jakie będą wymagane przy podpisywaniu umów.

wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego