Zaproszenie do składania ofert na trenera zajęć rekreacyjno-ruchowych

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jako realizator zadania zaprasza do składania ofert na wykonywanie czynności  trenera zajęć rekreacyjno-ruchowych  w projekcie „Kluby Seniora w Gminie Płużnica.”

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-071/16 zapytanie kierujemy w pierwszej kolejności do Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Zapytanie ofertowe trener – zajęcia rekreacyjno-ruchowe-PES

Załącznik 1

Załącznik 2