Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie czynności  instruktora warsztatów artystycznych/rękodzielniczych

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jako realizator zadania zaprasza do składania ofert na wykonywanie czynności  instruktora warsztatów artystycznych/rękodzielniczych w projekcie „Kluby Seniora w Gminie Płużnica.”

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-071/16 zapytanie kierujemy w pierwszej kolejności do Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Zapytanie ofertowe instruktor rękodzieła-PES

Załącznik 1

Załącznik 2