Praca – opiekun osoby niepełnosprawnej

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica poszukuje kandydatek/ów do pracy na stanowisku – opiekun osoby niesamodzielnej.

Praca wykonywana będzie w ramach projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica”, gdzie Liderem jest Gmina Płużnica a partnerem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.

Szczegóły dotyczące projektu zawarte są w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie seniorów i opiekunów

Osoba na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób niesamodzielnych w zastępstwie za opiekuna faktycznego, zatrudniona zostanie na umowę zlecenie.

 

Wymagania :

– posiadanie minimum rocznego doświadczenia w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego

– odbycie 80-cio godzinnego szkolenia z zakresu realizowanej usługi – szkolenie będzie bezpłatne w ramach projektu

Dokumenty, które należy złożyć podczas rekrutacji €na opiekuna osoby niesamodzielnej:
Formularz rekrutacyjny
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie o minimum rocznym doświadczeniu w realizacji usług opiekuńczych

Dokumenty należy składać w siedzibie Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica.

Posiadamy jeszcze kilka miejsc wolnych na dane stanowisko. Zachęcamy do podjęcia współpracy.

Osoba do kontaktu:
Agnieszka Bernady, tel. 56 687-39-09, e-mail: trgp@trgp.org.pl