Wyniki Rekrutacji „Szansa dla Aktywnych – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy” – IV nabór”

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje, że zakończyła się procedura rekrutacji Formularzy rekrutacyjnych złożonych podczas IV naboru uczestników do projektu. IV nabór trwał od 2.11.2017 do 20.12.2017.

Złożonych zostało 8 formularz rekrutacyjny; 1 formularz został odrzucony ze względów formalnych.

Do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym zakwalifikowanych zostało 7 osób.

 

Lista osób zakwalifikowanych – IV nabór