Zaproszenie do składania ofert – instruktor warsztatów artystycznych/rękodzielniczych

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jako realizator zadania zaprasza do składania ofert na wykonywanie czynności  instruktora warsztatów artystycznych/rękodzielniczych w projekcie „Kluby Seniora w Gminie Płużnica.”

Zapytanie ofertowe  – instruktor warsztatów artystycznych/rękodzielniczych

Załącznik 1

Załącznik 2