Zaproszenie do składania ofert na trenera zajęć rekreacyjno-ruchowych

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jako realizator zadania zaprasza do składania ofert na wykonywanie czynności  trenera zajęć rekreacyjno-ruchowych  w projekcie „Kluby Seniora w Gminie Płużnica.”

Zapytanie ofertowe trener – zajęcia rekreacyjno-ruchowe

Załącznik 1

Załącznik 2