Zapytanie ofertowe na świadczenie usług przejazdów

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przejazdów dla 8 Klubów Seniora z Gminy Płużnica na wyjazdach integracyjnych i wyjazdach do kina/teatru/operetki w ramach projektu ,,Kluby Seniora w Gminie Płużnica”, umowa nr UM_SE.433.1.115.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Szczegóły w załącznikach:

Zapytanie ofertowe – przejazdy

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5