Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów spożywczych

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby realizacji zadań w ramach projektu ,,Kluby Seniora w Gminie Płużnica”, umowa nr UM_SE.433.1.115.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. na terenie Gminy Płużnica w województwie kujawsko-pomorskim.

Zapytanie ofertowe – artykuły spożywcze

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5