Mikrodotacje dla mieszkańców Gminy Płużnica

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do składania wniosków w ramach programu „Małe Granty w Gminie Płużnica”.

Projekt skierowany jest dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych (minimum 3 osoby działające na rzecz społeczności lokalnej) z terenu Gminy Płużnica.

W ramach konkursu można uzyskać maksymalnie do 2 tysięcy zł na inicjatywy oddolne i działania aktywizujące społeczność lokalną. Wniosek o mikrodotację wraz z budżetem można składać w terminie do 15.03.2018 r.

Planowane jest także zorganizowanie spotkania informacyjnego dla zainteresowanych osób w celu omówienia szczegółów konkursu.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

Środki na realizację projektu pochodzą z Gminy Płużnica.

Wniosek o mikrodotacje 2018

Budżet. docx

Budżet.xlsx

Umowa o współpracy

Regulamin konkursu

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej