Nabór biznesplanów – III

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica  realizator projektu „Szansa dla Aktywnych -€“ Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy” informuje, że ogłoszenie naboru wniosków na dotację planowane jest na dzień 26.02.2018 r.
Nabór dotyczy uczestników projektu, którzy ukończyli szkolenia i doradztwo podstawowe.

Nabór trwać będzie od 26.02.2018 do 09.03.2018 r.

Poniżej załączamy „Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” wraz z załącznikami.

Regulamin przyznawania środków finansowych
Wniosek o przyznanie dotacji
Biznesplan
Załącznik do biznesplanu – wersja I – z formułami (liczy komórki)
Załącznik do biznesplanu – wersja II – bez formuł (obliczenia trzeba robić ręcznie)

Minimalne wymagania dotyczące oceny biznesplanu
Karta oceny formalnej biznesplanu
Karta oceny merytorycznej biznesplanu
Formularz informacji – pomoc de minimis
Oświadczenie 1
Oświadczenie 2
Oświadczenie 3
– Zaświadczenie – jest wystawiane przez TRGP

Pytania można kierować do swoich doradców lub do pracowników biura projektu tel. 56 687-39-09 lub 726-088-408