Wyniki Rekrutacji „Szansa dla Aktywnych – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy” – V nabór”

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje, że zakończyła się procedura rekrutacji Formularzy Rekrutacyjnych złożonych podczas V naboru uczestników do projektu.
V nabór trwał od 2.01.2018 do 31.01.2018 r.

Złożonych zostało 8 formularz rekrutacyjny. Do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym zakwalifikowanych zostało 8 osób.

Lista osób zakwalifikowanych – V nabór