Zaproszenie do składania ofert – lekarz geriatra

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jako realizator zadania zaprasza do składania ofert na świadczenie usług doradczych prowadzonych przez lekarza geriatrę w projekcie „Kluby Seniora w Gminie Płużnica.”

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-071/16 zapytanie kierujemy w pierwszej  kolejności do Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Zaproszenie do składania ofert – geriatra-PES

Załącznik 1

Załącznik 2