Zaproszenie do składania ofert na dowozy uczestników na zajęcia do 3 Klubów Seniora i inne przejazdy

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jako realizator zadania zaprasza do składania ofert na dowozy uczestników na zajęcia do 3 Klubów Seniora i inne przejazdy niesamodzielnych uczestników w projekcie „Kluby Seniora w Gminie Płużnica”.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-071/16 zapytanie kierujemy w pierwszej kolejności do Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Zapytanie dowozy-PES

Załącznik 1

Załącznik 2