Wyniki III naboru wniosków o dotację

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje, że zakończyła się ocena wniosków i biznesplanów złożonych w ramach III naboru wniosków o dotację w projekcie „Szansa dla Aktywnych – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”

Lista rankingowa

W sprawie szczegółów dotyczących zakładania działalności i podpisywania umowy na dotację prosimy kontaktować się z biurem Towarzystwa osobiście lub pod numerami telefonów 56 687-39-09, 726-088-408 i 726-088-405.