Zapytanie ofertowe – radca prawny

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do składania ofert na radcę prawnego na świadczenie usług prawnych w projekcie „Kluby Seniora w Gminie Płużnica.”

Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.115.2017

Szczegółowe informacje dotyczące zaproszenia do składania ofert znajdują się w załącznikach:

Zaproszenie do złożenia ofert – prawnik

Załacznik 1

Załacznik 2