Szkolenia „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”.

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich zaprasza na bezpłatne szkolenia „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”.

Moduł I  szkolenia podstawowe, których celem jest usystematyzowanie i wzbogacenie wiedzy z na temat podstaw procesu legislacyjnego w Polsce.

Szkolenia podstawowe są pierwszym modułem cyklu szkoleniowego skierowanego do 400 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie wsi i małych miast.
W module pierwszym uczestnicy uszczegóławiają i porządkują wiedzę o tym, czym jest proces stanowienia prawa, poznają najważniejsze narzędzia uczestnictwa w tym procesie.

Tematyka szkolenia:
1.      Proces stanowienia prawa – jak tworzy się prawo, kto może stanowić prawo, jakie są główne źródła prawa, kompetencje poszczególnych szczebli administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz finanse publiczne.
2.      Proces legislacyjny w Polsce – mechanizmy stanowienia prawa – proces „dobrej legislacji”, ramy czasowe procesu legislacyjnego
3.      Funkcje i narzędzia monitoringu procesów stanowienia prawa (w tym jawność, dostęp do informacji publicznej). Katalog narzędzi, z których można skorzystać w gminie/ powiecie i na szczeblu regionalnym oraz krajowym, uwzględniający także nowe instrumenty, np. budżet obywatelski, inicjatywę uchwałodawczą oraz mechanizmy uzgadniania stanowisk, konsultacje społeczne, dialog społeczny.

Termin i miejsca szkolenia: (dzień 1: 10.30-18.00, dzień 2: 9.00-16.00)

  • województwo kujawsko-pomorskie,     21-22.05.2018r.,     Brzoza

Więcej informacji:  http://prawonawsi.pl/aktualnosci/szkolenia-podstawowe/
Rekrutacja: http://prawonawsi.pl/rekrutacja/

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Organizator zapewnia nocleg i wyżywienie, dojazd we własnym zakresie.

Kontakt z Aleksandrą Strejmer z Fundacji Fundusz Współpracy (partner projektu odpowiedzialny za zadanie): astrejmer@cofund.org.pl 22 4509897 lub Juliką Tatur z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (lider projektu): ika.tatur@faow.org.pl  telefon poniżej.

Jednocześnie będziemy wdzięczni o zamieszczenie informacji o planowanych szkoleniach i projekcie na Państwa stronach internetowych lub społecznościowych, co pomoże nam dotrzeć z informacją do organizacji -formalnych i nieformalnych – zainteresowanych poprawą jakości stanowionego prawa i aktywniejszym w nim uczestnictwie.