Wyniki konkursu „Małe Granty w Gminie Płużnica”

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje, że zakończyła się ocena złożonych wniosków ramach konkursu „Małe Granty Gminy Płużnica”.

Szczegółowe informacje dotyczące ilości punktów i kwot dofinansowania znajdują się na liście rankingowej:

Lista rankingowa

W sprawie szczegółów dotyczących podpisywania umów i realizacji projektów prosimy kontaktować się z biurem Towarzystwa osobiście lub pod numerami telefonów 56 687-39-09, 726-088-408 i 726-088-405.