Wzory dokumentów w ramach programu „Małe granty Gminy Płużnica”

Poniżej zamieszczamy wzory dokumentów dla grup nieformalnych oraz organizacji pozarządowych, którzy otrzymali mikrodotacje w ramach programu „Małe granty Gminy Płużnica”.

Lista obecności

Oznaczenie sali

Wzór papieru firmowego

Zgoda na uczestnictwo w projekcie dzieci

Karta czasu pracy społecznej

Zestawienie godzin pracy np. przy umowie zlecenia

Opis faktur/rachunków

Sprawozdanie