„E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica od 1 czerwca 2018 rozpoczyna realizację projektu: „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO” w ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach zadania realizowane i dofinansowane będą projekty grantowe w rozumieniu art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460.) składane przez  grantobiorców (JST na poziomie gmin – samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi).

 

Szczegóły wkrótce opublikowane zostaną na stronie internetowej.

Dodaj komentarz

two + six =