Nabór pracowników do projektu „E-aktywni mieszkańcy woj. kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica ogłasza nabór pracowników do projektu „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO”.
Projekt realizowany jest w ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Poszukujemy osób na stanowisko:
– Kierownik projektu
– Asystent Kierownika projektu
– Specjalista ds. rozliczeń
– Specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości
– Specjalista ds. obsługi Grantobiorców

Szczegóły w załącznikach:
ogłoszenie – Kierownik projektu
ogłoszenie – Asystent Kierownika projektu
ogłoszenie – Specjalista ds rozliczeń
ogłoszenie – Specjalista ds monitoringu i sprawozdawczości
ogłoszenie – specjalista ds obsługi grantobiorców
załączniki nr 1 i 2