Wyniki Rekrutacji „Szansa dla Aktywnych – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy” – dodatkowy nabór

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje, że zakończyła się procedura rekrutacji Formularzy Rekrutacyjnych złożonych podczas dodatkowego naboru uczestników do projektu.
Dodatkowy nabór trwał od 28.05.2018 do 01.06.2018 r.

Złożonych zostało 3 formularzy rekrutacyjnych. Do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym zakwalifikowanych zostało 3 osób.

Lista osób zakwalifikowanych – dodatkowy nabór