Zaproszenie do składania oferty na „Przeprowadzenie 5 specjalistycznych szkoleń grupowych”

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do składania ofert na

„Przeprowadzenie 5 specjalistycznych szkoleń grupowych” w ramach projektu „Szansa dla Aktywnych – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”

Projekt realizowany jest na podstawie umowy dnia 12.06.2017 r. nr UM_SE.433.1.051.2017

Szczegółowe informacje znajdują się w zaproszeniu do złożenia oferty.

 

Zaproszenie do złożenia oferty na szkolenia specjalistyczne grupowe

Formularz ofertowy szkolenia specjalistyczne