Dodatkowy nabór pracowników do projektu „E-aktywni mieszkańcy woj. kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica ogłasza dodatkowy nabór pracowników na stanowisko Specjalista ds. rozliczeń do projektu „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO”.
Projekt realizowany jest w ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Szczegóły w załącznikach:
ogłoszenie_- Specjalista ds rozliczeń-ponowne
– załączniki nr 1 i 2